Dự án Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam tp Bắc Giang

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô là nhà đầu tư duy nhất đạt sơ bộ năng lực thực hiện dự án 863 tỷ đồng tại Bắc Giang.

Ảnh minh họa: dự án Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tìm hiểu cho thấy dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang ( dự án khu đô thị New Era Bắc Giang ) nhằm từng bước thực thiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang; thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo chỗ ở ổn định cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.642 người.

Nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang được đầu tư xây dựng trên Lô đất (B-OXH-2) có tổng diện tích khoảng 1,207ha gồm: Nhà ở xã hội cao tầng; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Thông tin nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

Cụ thể, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ xây dựng 03 công trình nhà ở, với tổng diện tích xây dựng là 4.828m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 94.342m2. Trong đó: Nhà ở xã hội (02 tòa) xây dựng trên phần diện tích đất khoảng 9.656m2, diện tích xây dựng khoảng 3862,4m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 74.033,3m2, cao 19 tầng (01 tầng hầm) số căn hộ nhà ở xã hội dự kiến khoảng 1036 căn; Và nhà ở thương mại (01 tòa) xây dựng trên diện tích đất khoảng 2.414m2 (tương đương 20% diện tích đất ở của cả dự án), diện tích xây dựng khoảng 965,6m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 20.308,3m2, cao 19 tầng (02 tầng hầm), số căn hộ dự kiến khoảng 237 căn.

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 863,110 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 13,223 tỷ đồng.

(theo Minh Quang : kienthuc.net.vn)

.